30 Dec 2016

今個星期過得特別快...轉眼間又可以放假喇....今日下晝攞左假...約朋友食左餐飯....


又要出發喇....出年見....今次又好好彩...可以升級上商務艙...4 則留言: