30 Dec 2018

酒店嘅早餐都幾多款式..雖然唔係樣樣啱胃口..
但以呢個價錢都算唔錯...

29 Dec 2018

去完越南過一個暖笠笠嘅聖誕之後...
而家又去上海過一個凍冰冰嘅新年...

26 Dec 2018

瞓醒出去食brunch..酒店附近巷仔嘅西餐廳..
大家樂嘅價錢...高級餐廳嘅享受...

18 Dec 2018

近排canteen請左個新收銀..由於行動緩慢...
我唯有盡量叫啲簡單野...唔好搞亂佢...

16 Dec 2018

食左藥之後瞓到死左...一瞓醒都已經十一點...
成個雪櫃都冇野食...得番包啱啱過期嘅珍珠雞..

8 Dec 2018

一早醒左瞓唔番..出去行下..順便去神社...
幫個最近遇到困難嘅朋友...參拜一下...

1 Dec 2018

專登去同阿媽食早餐...點知佢話晏啲約左人..
去食自助餐..所以唔想食咁多..推晒比我食..激死..