31 Aug 2017

多得尋日坐我隔離嘅乘客..全程車嘅細菌攻勢..
我今日...又病倒了....要休息一天....

30 Aug 2017

完全感受到就快開學嘅氣氛....越來越多學生食早餐...搵個位都唔易...

23 Aug 2017

雖然我年紀都唔係細..不過我印象中..
我呢幾十年...都冇乜經歷過幾多個十號風球..

22 Aug 2017

通常係乜餸都好..我都一定叫阿姐轉做火腿...不過今日見係紅腸..又好耐冇食..唔轉lu...

20 Aug 2017

每次去北海道....都想去函館...但每次都總係去唔到...要食番包函館拉麵補償番下..

17 Aug 2017

我以為自己未瞓醒啫...原來水吧哥哥都一樣...呢頭自己把口話堂食...但倒入外賣碗...

15 Aug 2017

一到暑假...就多左好多細路黎我公司食早餐....越等越晏先有得食...

14 Aug 2017

一去到canteen...竟然遇著有人買幾十份早餐...結果只有等...等.....等...

13 Aug 2017

尋晚太夜瞓...今日一瞓就瞓到十一點...
去左有會員半價嘅酒店餐廳飲茶..當係brunch..

9 Aug 2017

今日放多一日假....瞓到成十一點先起身...餓鬼死...好在喺北海道買左好多零食返黎..

4 Aug 2017

一早已經安排好嘅北海道之旅..因為朋友有要事..
所以臨時要縮短行程..臨出發前要重新訂機票酒店..

3 Aug 2017

落左一場大雨....天氣涼左啲....好耐冇試過一滴汗都冇出咁食早餐..

1 Aug 2017

已經踏入八月....唔怪得天氣越來越熱....日日都成身濕住咁食早餐...