24 Aug 2017

今朝約左同事去又一城食早餐...跟住過去城大上Workshop...悶足成朝...


下晝又過番又一城同一個 Food court 食午餐..


之後又繼續悶埋下半晝...


今晚去食自助餐...幫阿媽預祝生日...6 則留言: