25 Aug 2017

尋晚食得太多...今朝冇乜胃口食早餐...尋晚食完自助餐再返屋企...雖然都好夜...但都冇偷懶...有煮飯.....


 今日係阿媽正日生日....送左份禮物比佢....再同佢去撐枱腳....2 則留言:

 1. 早餐冇胃口,晚餐補番數!

  回覆刪除
 2. 經常大飲大食會不知不覺患上富貴病。
  隨便講講祝人生日健康,咁自己呢!
  有健康先有快樂,預防勝於治療。
  好幾十歲人都唔識健康飲食,或且知易行難,放棄𣎴管。

  不過,以上都係廢話,你要當耳邊風。😁

  回覆刪除