19 Aug 2017

台灣朋友送左咁多麵比我...緊係要煮黎食..真係好食..下晝有啲事出佐敦...順便食埋午餐...見到呢間餐廳..
有任食沙律吧..包埋主菜都係百幾蚊...仲要幾好食添..


今晚都係煮台灣朋友送嘅手信...不過係肉燥米粉..
真係好好好好好食...再煲多個冬瓜湯...飽晒...4 則留言: