28 Sep 2015

今朝係去例牌嘅餐廳.....食例牌嘅早餐....不過好耐冇試過咁齊人...

26 Sep 2015

又比阿媽叫醒左....落街食早餐......最近附近開左間新餐廳...
坐得舒服....食物唔錯....服務都幾好....可以再去.....

25 Sep 2015

晏左好多先返到公司....canteen條人龍已經好長.....
諗起糯米雞可以即買即走...唔使等...不過食完之後好飽....

23 Sep 2015

今日放多一日假....休息下先返工.....瞓到夠本先自己落街食早餐.....

21 Sep 2015

今朝冇乜安排行程...可以瞓到自然醒...
再整杯蒸餾咖啡...嘆個杯麵...

15 Sep 2015

用開果個聽歌app越來越差....尋日轉左第二個......
今朝想download啲歌...仲有bonus...竟然有阿菲嘅新歌...

11 Sep 2015

又係晏左出門口....索性買埋三文治返公司食....費事上canteen排長龍...

6 Sep 2015

喺舒適嘅環境....食一份豐富嘅早餐...
對呢間民宿...又再一次加分...

3 Sep 2015

今年無端端多左一日假期....我原本想有咁晏瞓咁晏....但最後都係比阿媽叫醒左...

2 Sep 2015

喺canteen買左碗大通粉....原本我係要雙蛋腸......但阿姐又搞錯左..
比左雙腸蛋我...結果我個早餐由100分.....變為101分....

1 Sep 2015

返到公司....見到周圍都漆黑.....唔知係乜事.....
不過office裡面嘅冷氣係連住電燈系統...冇燈即係冇冷氣..