19 Mar 2019

同事呢兩日都冇上黎canteen食早餐...
原來係因為上星期食到肚痾..好在我又冇乜嘢..

18 Mar 2019

話咁快又要開工...地鐵竟然炒車..
好在我都可以順利返到公司....

16 Mar 2019

今朝一早就出去...因為有大馬嘅朋友途經香港..
所以襯有個空檔..出去見下面...飲餐茶...

11 Mar 2019

雖然今日係星期一...不過心情都好愉快..
因為今日...係小弟嘅生日....

10 Mar 2019

諗住搵阿媽食早餐..但佢夜晚掛住睇如意傳..
日頭唔願起身..結果我只係陪佢食...

6 Mar 2019

休息左一日...又要開工..原來尋日除左我..
有個同事都病假..今日到另一個..啲菌真係好勁..

5 Mar 2019

真係開口中..尋日講完怕會痾..就真係痾..
不過就唔關個飯盒事..醫生話係因為感冒..

3 Mar 2019

一直都想試屋企附近呢間牛腩..
今日終於有機會..個咖哩筋腩同牛肉雲吞好食..