30 Nov 2021

今日有好多野做..食飽就要快啲開工...


大家都忙到唔記得叫外賣..唔想諗就只有買燒味飯..


其實樓下間茶餐廳都幾抵食..難怪成日坐滿人...29 Nov 2021

周末好似乜都冇做咁...話咁快又要開工...


同事話好耐冇食南記...


聽日先轉冷...今日就烚定先...28 Nov 2021

買早餐上去阿媽度.. 


之後去花墟買花...今個星期嘅玫瑰花幾靚...


我呢啲窮人...繼續去cheap food court食野..
個泰式蠔仔炒蛋飯..份量差不多夠兩個人食..只係$45..


今晚簡簡單單煮個麵...炒啲菜...27 Nov 2021

喺屋企隨便食啲野...


突然發現有啲酒店積分就到期..要即刻用左佢..
上網睇冇晒枱..即管walk in碰下運氣..好在都有枱..


下晝食太多..到左夜晚都唔覺餓..叫個甜品當晚餐...26 Nov 2021

食得太多canteen早餐..都要出去買下.. 


今日又試新野..不過呢間上海野冇乜驚喜...


放工又要忙住收淘寶...今晚唔煮...25 Nov 2021

雖然今個星期我只係返三日工..不過都好似過得好慢..


尋日食左間超唔抵嘅快餐..今日去另一間..
係同事介紹嘅...真係差好遠好遠囉... 


今日做野好辛苦..獎勵自己食幾隻鮑魚....24 Nov 2021

 放左幾日假...終於要開工...


貪平去試下新野..但打開好似比人食左半盒咁...


今晚都係食素...不過係外賣...23 Nov 2021

今日請多一日假...做陪診員...


好耐冇食邪惡嘅菠蘿油...


我放假必行嘅Aeon...


買埋野食返屋企...今日下晝喺屋企閉關...


今晚食素....22 Nov 2021

放假一天..


出去買野...阿媽原來未食早餐...
所以買野去陪佢食...食今日第二個早餐...


之前買嘅花束太大..都幾阻地方...
所以我決定將佢一分為二...簡潔一啲...


約左朋友喺屋企附近食下午茶...
其實我附近有好多cafe..不過我完全未去過 ..


轉場再去食甜品...


今日早餐同下午茶都double上..
晚餐一定唔可以打孖上...21 Nov 2021

買早餐去阿媽度...


無所事事...由太子行到去尖沙咀..不過又冇買任何野..


諗住食埋野先返屋企..不過都係買返屋企食經濟啲..


今晚食素...清一清腸胃...20 Nov 2021

食個簡單嘅早餐...


喺轉涼之前..係咪一定都要好熱嘅呢...
熱到死..等到成兩點先落街食飯...


好懶唔想煮...即食餐...19 Nov 2021

又等到星期五...


呢間burger嘅二人餐又好食又抵食...
但可惜我哋平時人數係單數...今日咁啱有同事放假..


放工要去攞淘寶...索性食埋晚餐先去攞...18 Nov 2021

尋日食左貴早餐..今日發覺原來改一改個配搭...
就可以食到差不多嘅野...但慳好多...


同事提議食韓式飯卷...


下晝食完個炒年糕已經辣死..點知夜晚呢個米線仲辣..17 Nov 2021

其實呢款早餐都出左一排..不過因為貴..
所以唔捨得食...但真係食厭晒其他野..即管試試..


下晝同事提議食榮式雞扒...我唔記得朝早食左雞扒..
仲叫左鴛鴦雞扒...結果今日食左三塊雞扒...


想偷懶但又唔想叫外賣...煮麵就最簡單...16 Nov 2021

今日突然好想食粥...


大家似乎都冇乜心機諗食乜...直接就去買三餸飯...


今晚晚餐....大雜燴...乜都放啲落去...