31 Aug 2015

返到公司...上去canteen...嚇左一跳....原來已經開學.....
條人龍好長....唯有返office....睇下個糧倉有乜糧草....

27 Aug 2015

原本諗住買碗大麥皮再加個包做早餐....點知收銀搞錯左...
比左個細麥皮我....但都夠飽喎....仲連個麵包都冇食添....

26 Aug 2015

因為公司有野要做...所以比平時早左好多出門口....連地鐵都冇乜人....

24 Aug 2015

原本係買麥皮....但阿姐竟然比左碗粥我....粥嘅價錢係貴啲..咁我係咪賺左呢?


午餐當然又係canteen嘅兩餸飯....


唔知點解......個口總係好似淡淡地咁.....之前醫師請我食呢個豆沙包...攞黎食下先...


夜晚約左姑姐同埋啲韓國朋友....去左佐敦食越南野.....啲野多到連枱都唔夠放....又增肥..22 Aug 2015

點解我總係覺得....我只有長周冇短周....好似個個星期六都要返工咁嘅...

21 Aug 2015

到左星期五....雖然我聽日仲要返工.....不過都叫個100分早餐...為自己打打氣...

19 Aug 2015

最怕就係坐凌晨機....真係辛苦到死.....不過今次都冇法....
今朝四點幾......呢架"腸粉".....安全降落....我返到香港喇...

17 Aug 2015

因為約左朋友嘅親戚食早餐...所以一早起身..
黎左兩日....都仲未食肉骨茶...今朝要去食..

8 Aug 2015

冇落街食早餐....打開雪櫃....睇下有乜就煮乜....最後煮左個蝦子麵...
食飽之後....又要趕住出去.....去銀行處理一下我啲大生意......

1 Aug 2015

點解咁快又長周嘅呢....雖然都係去canteen食早餐.....
但今日唔想再食平時嘅野.....好耐冇食過煎腸粉.....