28 Aug 2018

貪新鮮叫個新麵餐...不過有啲貴...
加4蚊要生菜...竟然得兩小片...

27 Aug 2018

平時嘅麵餐轉左形式...好似車仔麵咁...
不過個系統都未配合到..啲order亂七八糟..

26 Aug 2018

專登去試間舊式茶餐廳...不過一分錢一分貨..
價錢平少少...質素都真係差少少...

7 Aug 2018


日本食牛肉飯做早餐...喺台北食牛肉麵做早餐..都唔係好誇張啫..終於可以試下劉山東..

6 Aug 2018

今朝食左一個簡單嘅早餐....
不過蛋卷係我其中一個好鍾意嘅早餐..

5 Aug 2018

朋友嘅朋友要去台南辦事..我哋又跟埋一齊去..
突然多左個景點..出發前買麥記喺車上食...

2 Aug 2018

 出門口嘅時候...見到落大雨...真係開心...終於可以涼快啲..
但係返到公司果邊..已經出晒太陽...結果又係成身汗咁食早餐...

1 Aug 2018

今日個新早餐有得賣..不過睇一睇個份量..
我都係實際啲...叫番個飽肚啲嘅...