11 Aug 2018

搵晒啲剩餘物資出黎..整左個好豐富嘅早餐..今日要過海去保險公司...取消保險...


保險公司喺時代廣場...果度咁啱有高達睇..


返到屋企附近..去食午餐..一直都想試呢間拉麵..
我係佢哋今日第一個客人..原來廚師係日本人..


用左個蒸焗爐咁耐..都未用過個健康炸功能..
整番個綠茶西多...試下部機...


明明諗住煮飯...點知最後落街食韓國野..2 則留言: