30 Sep 2017

機場嘅酒店有包早餐..不過因為我地瞓過龍..
晏左落去食....搞到趕頭趕命...

29 Sep 2017

終於等到星期五..下星期一仲要放假..
可以過個長周末...今日要留定肚..放假食好野..

28 Sep 2017

我今日突然有一個諗法...不如將一半早餐攞走晏啲食...唔使食咁多..
不過都係得個諗字.....最後都係全部食晒...

20 Sep 2017

見到今朝出門口時落雨...仲以為會涼番一啲...點知落得一陣..返到公司都係成身汗..

10 Sep 2017

呢幾日都係食住一模一樣嘅早餐...
所以我去旅行...其實鍾意訂唔包早餐嘅酒店..