3 Sep 2017

今日留喺屋企整早餐....喺北海道買番黎嘅蜜瓜jam好好味道... 今日好懶...喺屋企hea左成朝都唔想出去....等到下晝先同阿媽去食下午茶..
 不過其實份量絕對等如一個午餐....食飽之後突然落大雨...都係早啲返屋企..


 今晚係雪藏海鮮之夜....攞晒雪櫃裡面放左好耐嘅野出黎煮...不過都幾好食呀..4 則留言: