30 Sep 2020

雖然信用卡優惠已經完左...不過今日繼續7仔..
係因為...又收到保險公司嘅voucher...


下晝又去番之前間茶餐廳買外埋...
40蚊有飯有湯有豆漿...真係好抵...


今晚又偷懶唔煮飯...買台式便當...29 Sep 2020

今日終於唔係食7仔早餐...


落街買水餃食..攞外賣時都覺得怪..以為係湯分開裝..
點知原來阿姐比錯左...一碗變成左兩碗...


約左銀行做過簡單嘅interview...做完就有兩舊水收..


今晚食健康啲...28 Sep 2020

今日唔止慳十蚊...仲有支果汁送添...


下晝出去買外賣...呢個中式牛柳好好食...


今晚得自己一個人食...買埋外賣返屋企...27 Sep 2020

要開始執屋..準備搬屋...食飽就開工...


原來搬屋必備嘅紅白藍袋...都唔係咁容易搵到...
行左好多間雜貨鋪...先至買到...


出開街順便買午餐..呢間餃子店冇開好耐..以為摺左..本身promotion五支$60已經係抵...
仲可以用埋信用卡優惠減$10..真係抵上加抵..


今晚食素...想試下個新餐肉....
但我忘記睇指示..原來係唔使溶雪..搞到變晒形..26 Sep 2020

今日又係食7仔早餐...


出去睇油漆...順便食lunch...


今晚屋企提早做節...


有人眼闊肚窄...第一輪嘅野都未食..就已經叫第二輪..25 Sep 2020

雖然冇落街...但係都有慳$10早餐...


今日可能係最後一日WFH...對自己好少少..叫個外賣..


放工落街買野...順便買外賣...


無端端抽中做訪問...做完之後有兩舊水...24 Sep 2020

今朝又慳左十蚊...


今日又去左幫襯另一間茶餐廳...


放工去買左一大堆野...全部用現金券買...唔使比錢..


今晚嘅晚餐食清淡啲...


因為之後要食甜品...23 Sep 2020

簡簡單單嘅早餐...


唔知幾時買嘅肉餅...雪左好耐嘅椰菜...
仲有就到期嘅咖哩汁...食左唔會肚痛卦...


忙左一日...食個下午茶...休息一下...


今晚嘅晚餐...好健康...
22 Sep 2020

今朝又喺7仔賺左十蚊...


第一次收到散水筆...其實比送食物實際得多...


今日去幫襯平時幫襯開果間餐廳...嘅對面果間..
所以要閃閃縮縮...唔好比老闆娘見到...


今晚食菜飽...21 Sep 2020

話咁快又要開工...


成日食住台式便當都冇用...感覺台灣離我越來越遠..


新屋乜野電訊商公司都冇提供服務...多得Smartone..
啱啱推出家居5G寬頻...我先唔使與世隔絕...


今晚又偷懶...唔煮飯...20 Sep 2020

買早餐去阿媽屋企...


放假有一樣野好..就係可以唔食午餐..改為食下午茶..


我發覺只要加左沙律醬..就算狗屎垃圾都可以變沙律..19 Sep 2020

好耐冇出街食早餐...


出左去銀行..再去買餸...
返到屋企時間都唔早...買飯盒返去食...


心血來潮想打邊爐...不過準備好晒啲野..
先發覺唔見左個爐..臨時臨急走落街買...18 Sep 2020

平時返到公司會食得好豐富..但喺屋企就好簡單...


落街買野...再買個邪惡午餐...


求求其其都啲野...咁又一餐...17 Sep 2020

今日有會要開...所以要返公司...今日都撐老闆娘...不過係買外賣...人生終於有番少少希望...又到左清雪櫃嘅時候...