18 Sep 2020

平時返到公司會食得好豐富..但喺屋企就好簡單...


落街買野...再買個邪惡午餐...


求求其其都啲野...咁又一餐...2 則留言:

  1. 我喺你呢個年歲都係未注重營養乜到食,燃燒青春真好。

    回覆刪除