11 Sep 2017

食左幾日酒店早餐..今日終於可以食番個港式..副防藍光眼鏡用左咁耐..都係時候買過副新..


今日冇飯帶..當我想去買飯時..有同事向我招手..


貪得意喺日本買左啲模煎蛋..不過都唔係咁易..
心形還好..星形個模太軟...失敗左...


鳥取出產嘅梨真係好甜..喺日本咁遠攞番黎都值..8 則留言: