28 Aug 2018

貪新鮮叫個新麵餐...不過有啲貴...
加4蚊要生菜...竟然得兩小片...今日呢一Pat...其實係日式滑蛋雞肉飯..
我都知道...唔係咁易睇得出...哈哈...


最後一刻衝入去..趕得切買tea當晚餐...慳一筆..2 則留言: