11 Mar 2019

雖然今日係星期一...不過心情都好愉快..
因為今日...係小弟嘅生日....同事們請嘅生日飯...同埋冬甩..多謝晒...


今晚嘅慶祝活動...食自助餐....6 則留言: