19 Mar 2019

同事呢兩日都冇上黎canteen食早餐...
原來係因為上星期食到肚痾..好在我又冇乜嘢..同埋同事專登出去買外賣咖哩飯...


食到好飽...不過又有同事請食雪糕...


今晚又有朋友請我食生日飯...多謝晒...2 則留言: