23 Mar 2019

因為要去銀行...所以食個杯麵就出門口...原來我以前做兼職時嘅兩個舊同事..
而家都喺屋企附近間銀行做..又會咁啱嘅...


見到有啲專喺比燜燒杯用嘅湯包...
唔知得唔得...買黎試下先...


下晝約左姑姐食飯...


襯仲未係好多人....去埋拜山....


今晚食得簡單啲...炒個飯...加個湯..
個燜燒杯湯都幾得...可以再入貨....6 則留言: