3 Mar 2019

一直都想試屋企附近呢間牛腩..
今日終於有機會..個咖哩筋腩同牛肉雲吞好食..呢樽喺韓國買嘅花生醬真係唔錯..下次要再買..


今晚同姑姐食飯...去食新加坡菜..
味道唔錯..美中不足係要等好耐...2 則留言: