3 Sep 2015

今年無端端多左一日假期....我原本想有咁晏瞓咁晏....但最後都係比阿媽叫醒左...成日都覺得好攰....所以唔想去跑...但越唔去跑....個人就越攰.....
下晝終於去左跑.....但跑完之後....又真係好攰喎.....


跟住約朋友去食個tea.....


傾下食下.....都差唔多時間要返屋企食飯.....4 則留言: