13 Sep 2015

今日嘅早餐都好有特色.....係上海嘅八寶飯.....下晝去左海港城.....順便去海南少爺食個lunch.....


返屋企瞓左一陣.....出去剪頭髮.....每次想剪短嘅時候....
都會諗一諗.....剪左之後.....會唔會好肥呢.....


剪完頭髮....同阿媽去食晚飯.....


其實....睇落都唔係好肥啫.....11 則留言: