3 Aug 2017

落左一場大雨....天氣涼左啲....好耐冇試過一滴汗都冇出咁食早餐.. 下晝同事臨時決定叫外賣.....估唔到呢個梅菜蒸鯇魚又幾正喎...


 今晚約左姑姐....去食牛脷....不過對於我地呢啲超愛食牛脷嘅...同日本嘅始終差好遠...4 則留言: