7 Dec 2018

今朝喺酒店附近...食牛肉飯做早餐...跟住就出發去台場...去睇teamlab...


行左兩個鐘...去對面個商場...諗住食午餐...
一入到去...第一個感覺係..去左澳門威尼斯人..


連續食左咁多餐連鎖快餐店...呢餐食好啲..
日本嘅牛舌...同埋生蠔...真係永遠咁好食..


去開台場...點都要去睇下個新高達..順便下午茶..


去海濱公園睇夜景..但遇到疑似有意外發生..
好似有人跌左落水...希望冇乜事啦...


返到淺草...約左東京嘅朋友食晚飯..
佢帶左我去食好好食嘅壽司..仲請埋我..多謝..3 則留言: