16 Dec 2018

食左藥之後瞓到死左...一瞓醒都已經十一點...
成個雪櫃都冇野食...得番包啱啱過期嘅珍珠雞..下晝都冇落街...煮個海膽杯麵食...


閉左關差不多兩日...都要落街行個圈...食南記..4 則留言: