8 Dec 2018

一早醒左瞓唔番..出去行下..順便去神社...
幫個最近遇到困難嘅朋友...參拜一下...朋友仲喺酒店未出黎...但我又有啲餓...
咁唯有將早餐分上下半場..自己先喺KFC食少少..


等到朋友出黎...去食埋下半場...
頭先食左KFC...而家食埋麥記...


今日第一個正式嘅景點係...去下北沢行街...


下北沢其實有好多野食...不過都諗唔到食乜...
最後都係隨意揀一間...去食雞....


下一站係涉谷...啲人多得好恐怖...
與其喺街同人迫...不如去行百貨公司...


早前喺網上見到涉谷附近有聖誕燈飾...
滿懷期待...但原來只係好普通...有啲失望...


行到有啲攰...又未係好肚餓...所以食個簡單晚餐..
呢間野已經成為我喺日本嘅飯堂..每次都會去..六點幾食完個簡便嘅晚餐...
結果九點幾返到酒店附近又要食宵夜...4 則留言: