15 Dec 2018

有啲唔舒服...唔想落街...喺屋企煮個麵食..下晝都冇落街...有外賣米線食...


喉嚨好似越來越痛...煲啲粥食下...2 則留言:

 1. 平時都要食吓維多C增強扺抗力啦!

  回覆刪除
  回覆
  1. 最主要係因為身邊所以人都病
   傳來傳去

   刪除