19 Dec 2016

點解咁快又到星期一....又要開工喇.....雖然尋日先食完自助餐....但係因為今日約左同事慶聖誕....所以又再食.....


人大左...對物質嘅追求就越來越少...部電腦壞左....左諗右諗...
都係買一部入門級嘅notebook就算...應付到日常需要就可以...慳得就慳...


今晚嘅晚餐...係唔知邊度攞番黎嘅外賣....9 則留言: