20 Dec 2016

今個星期真係有好多飯局....一有機會...都要食少啲先得.... 原本諗住出去銀行....跟住食啲簡單野....點知最後比人拉左去飲茶.....


 而家醫師越來越多增值服務.....睇中醫...仲有野食送....


 睇完中醫....咁啱朋友喺附近....相約一齊食碗米線......


 仲收到朋友喺東京買嘅手信.... 多謝....4 則留言: