14 Dec 2016

近排越來越晏先返到公司...食早餐越來越趕....早餐忍唔住食多左....唯有下晝食番少啲....
三文治一份....再加同事送嘅柚子蜜手信...


但之後有同事因為大減價....買左好大堆雪糕返黎...
結果慳埋慳埋又食番落肚....不過堆雪糕真係好壯觀囉...


又係貪小便宜嘅時候...儲儲埋埋啲地鐵積分就到期...快啲去換免費車飛...唔好蝕比佢...


今晚約左朋友食蒸海鮮...都係平時去開果間...又平又好食....
6 則留言: