5 Dec 2020

早餐都未食...就要體力勞動...攞住幾十公斤去郵局..


付出勞力之後食嘅早餐...特別好食...


今日輪到裝洗衣機...啲電器裝極都未裝晒...


忙左大半日...終於可以舒舒服服歎個下午茶...


傢俬舖黎執漏...不過仲有好多小問題...


搞裝修嘅野真係唔可以懶...陪師傅企左幾個鐘...
企到腳都軟埋...不過都係值得..起碼避免好多誤會..5 則留言: