11 Dec 2020

 今日開始放假...不過亦都要開始做苦工...


清左啲電器嘅箱...好似阿伯賣紙皮咁...


忙左大半日...餓到死...


廚房嘅廚具都收起左...黎緊都唔可以煮啲乜...2 則留言: