24 Dec 2020

近兩星期真係太攰..今日請左假休息一下...
真係唔係好想郁...連早餐都唔想煮...


下晝約左姑姐食聖誕餐..


近幾年嘅平安夜....多數都係去左旅行...
不過今年就留喺屋企...簡簡單單食一餐...1 則留言: