28 Jul 2018

尋日食剩嘅魚柳...加超市減價杯麵..今日嘅早餐..今日北上去深圳..要去銀行搞啲野...順便食好野..


按埋摩...就返屋企...


呢幾日都好熱...要搵啲野消下暑...


唔想洗唔想切...煮個麵就算..怡保買嘅白咖喱麵..2 則留言:

  1. 時時都去深圳銀行搞啲野,幾時會嚟瑞士銀行開戶呢?

    回覆刪除