21 Jul 2018

尋晚OT...搞到半夜一點先有得瞓..
今朝緊係瞓飽..先落街食早餐...屋企附近開左間新嘅馬來西亞餐廳...去試下..
雖然感覺唔太正宗...但都唔算太差嘅...


見到Uniqlo 啲 Mickey tee咁靚...買番兩件..


好似好耐冇煮飯...今晚就煮下啦...2 則留言: