27 Jul 2018

晨早就攞住隻糯米雞返公司...提早開工...尋日嘅材料有多...煮多份帶飯...


食左咁多餐薯仔都有啲悶..想食番個麵..
不過食海鮮麵...又點可以冇海鮮餸呢...2 則留言: