9 Aug 2016

諗唔到食乜..都係食米粉..總係覺得健康啲..原來我地唔使搬走住...不過有第二啲人搬入黎..
雖然只係暫時..但有其他部門嘅人..唔太習慣..


下晝冒雨去買湯飯食...成身濕晒..


又係時候做下運動..


有少少掛住台灣...食碗牛肉麵頂住先..4 則留言: