29 Aug 2016

為左今日可以食多啲野...朝早要去做運動..喺住嘅地方附近...開左個大商場...
今朝嘅早餐就去果度食...


喺商場行行下...見到呢啲好靚嘅米奇tee..
買兩件只係港紙百幾蚊咋....


朋友要去買SIM card..無端端有nano block送..


原本訂左去酒店High tea..但朋友突然有事...
要先返香港...咁我唯有轉場地自己食..


之後去左Vivocity行街..咁啱原來有朋友...
喺附近返工...仲請我食晚飯...多謝晒...


跟住車我去左一個好靚嘅地方食甜品....好滿足..10 則留言: