17 Aug 2016

平時食得太豐富...差啲忘記左...其實canteen仲有啲簡單嘅早餐....大通粉...因為啲印花就到期....所以要出去買飯糰....快啲儲夠啲印花....


除左今朝嘅早餐.....呢個配搭嘅晚餐....都好耐冇食喇.....7 則留言: