6 Aug 2016

瞓醒開電視...先知今日係奧運開幕..
不過睇左一陣..好明顯係低成本製作..冇興趣睇..都係落街食早餐實際啲..


今日要幫朋友整啲野...搞到過埋午餐時間..
到醒起未食飯時...已經係下午茶時間..


出尖沙咀打波...之後去飯堂食晚飯...
今晚嘅晚餐真係....過份健康...6 則留言: