1 Jul 2016

難得唔使咁早起身....一於瞓晏啲.....下晝約左姑姐去食飯....
  跟住要幫姑姐手....搬啲野去迷你倉.......其實我都係第一次去迷你倉....


都係食食食嘅一日.....跟住就約左朋友去食下午茶....


返屋企休息左一陣.....夜晚出去茶餐廳食晚飯.....咁就過左一日嘅假期...4 則留言: