8 Nov 2019

終於都挨到星期五...快啲挨埋今日又放假 ..去買燒味飯...好似好耐好耐冇食紅腸...


今晚唔想落街食..又唔想煮...煮個麵就算...4 則留言: