24 Nov 2019

呢間吐司好好食...不過呢個份量..
我應該要食兩份先夠飽😆..食完早餐之後去迪化街行下..
因為有人又要去拜神...


朋友突然要處理公事..所以唔可以去太遠..
去附近嘅台北車站搵食..呢餐只係百五蚊..抵..


朋友要繼續做野...我都唔係好想郁...
結果喺酒店睇左一個下晝嘅電視...


喺酒店坐左一個下晝...終於出去西門町食晚飯..


周圍睇下有冇甜品食...最後都係慳錢..
買兩件外賣蛋糕...再換兩杯酒店贈飲..2 則留言:

  1. 食完 巫婆嘅蘋果會昏迷, 要朋友仔XX一晚第二日才醒。

    回覆刪除