10 Nov 2019

落街食個早餐...之後再去清一清啲免費飛..
青衣城間戲院真係好難搵..


睇完戲...喺青衣城食埋午餐先返屋企...


而家每個星期六日嘅下半晝..例牌都留喺屋企..2 則留言:

  1. 睇唔出係乜地方菜?上海擔擔麵。
    乜你鍾意食五花腩架?

    回覆刪除