25 Nov 2019

今朝都係食吐司做早餐...今次黎台灣...最主要係去銀行開戶口...


原來喺台灣開戶口..係需要搞兩三個鐘..
都係去食個午餐...先再搞埋下半場...


搞左半日...終於開到個戶口..有啲攰...
搵個地方...坐低飲杯野...休息一下...


話咁快又要返屋企喇....6 則留言: