7 Jun 2018

原來已經星期四..乜今個星期過得咁快嘅..尋晚收到個新蒸焗爐之後...第一時間...
焗個雞扒飯....今日帶飯盒....


試完焗嘅功能之後...今晚試埋蒸...
放晒入去蒸蒸蒸...真係方便...2 則留言:

 1. 有咗神器,你煎魚咪唔驚甩皮甩骨囉!

  回覆刪除
  回覆
  1. 其實我絕少買一整條魚
   更加好少會煎

   刪除