28 Jun 2018

平時因為怕等得耐..所以唔會叫炒腸粉...
不過今日真係好想食...等就等啦...自從轉左一個鐘食飯時間..出去食嘅選擇唔多..
今日專登攞半個鐘Time off..悠閒咁歎個午餐..


下晝食得好...今晚就食得好求其...


呢兩日分別收到阿金同埋阿橙嘅手信..多謝..4 則留言: