30 Jun 2018

今日小明上廣州...到左酒店...今次住Sofitel..都係去巡視業務..


第一時間去醫肚...


上下九步行街...到此一遊...


熱到死下死下...坐低歎下冷氣先...


專登黎睇聖心大教堂...可惜已經關門...
只可以喺門口影相....下晝食午飯時..搭枱嘅廣州老夫婦介紹我哋..
黎食呢間廣州酒家..果然冇介紹錯..好有水準..買啲生果返酒店慢慢歎...


今次酒店又大手筆又窩心...準備左好多野比我..6 則留言: